Giải pháp thông minh Archives - Tekfy

Giải pháp thông minh

Giải pháp công nghệ

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) là một hệ thống điều khiển dựa trên máy tính được lắp đặt trong các tòa nhà điều khiển và giám sát các thiết bị cơ khí và điện

Thành phố thông minh

Giải pháp nhà thông minh của HomeOS giúp bạn điều khiển, giám sát, kiểm soát ngôi nhà của bạn một cách tối ưu

Nhà máy thông minh

Hệ thống quản lý năng lượng: Với sản phẩm và nền tảng dịch vụ của Trí Tuệ Số, bạn luôn nắm bắt được các chỉ số về việc sử dụng năng lượng từ đó giúp bạn tối ưu hóa nguồn lực sản xuất hoặc giảm công suất tiêu thụ mà không ảnh hưởng đến sản xuất...

Hệ thống quản lý tòa nhà

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) là một hệ thống điều khiển dựa trên máy tính được lắp đặt trong các tòa nhà điều khiển và giám sát các thiết bị cơ khí và điện

Nhà thông minh

Giải pháp nhà thông minh của HomeOS giúp bạn điều khiển, giám sát, kiểm soát ngôi nhà của bạn một cách tối ưu

Nông nghiệp thông minh

Với sự phát triển của công nghệ về IoT, sản xuất nông nghiệp ngày nay đã có thể được quản lý và giám sát từ xa thông qua các hệ thống cảm biến phục vụ cho nhu cầu của đặc thù các  ngành nông nghiệp.   Giải pháp quản lý nông nghiệp thông minh của IOTVN...

Translate »