Hiệu chuẩn, đo lường điện - Tekfy

Hiệu chuẩn, đo lường điện

 • Kiểm định đồng hồ đo xăng dầu.
 • Kiểm định áp kế lò xo
 • Kiểm định van an toàn.
 • Kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi nhiệt độ.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi áp suất.
 • Hiệu chuẩn thiết bị cân phân tích và cân kỹ thuật.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi mức.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo điện. ( Vôn kế, ampe kế, ôm kế….)
 • Đo, tính, lập bảng barem dung tích bồn chứa.
 • Hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài.
 • Kiểm tra, thử nghiệm các dụng cụ an toàn điện;
 • Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện, kiểm tra an toàn điện.
 • Kiểm tra động cơ điện phòng nổ.
 • Tư vấn giám sát, đánh giá và tư vấn kỹ thuật chuyên ngành điện và tự động hóa
 • Hiệu chuẩn, tư vấn thiết kế, đánh giá hệ thống đo lường trong công nghiệp
 • Kiểm tra, hiệu chuẩn trang bị đo lường trong nhà máy điện và công nghiệp.
Translate »