Giải pháp công nghệ - Tekfy

Giải pháp công nghệ

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) là một hệ thống điều khiển dựa trên máy tính được lắp đặt trong các tòa nhà điều khiển và giám sát các thiết bị cơ khí và điện

Sản phẩm liên quan

  • Camera An ninh cap cấp
  • Camera An ninh cap cấp 2
  • Camera An ninh cap cấp 3
Translate »